Esviken_1, Esvikens historie

Esvikens historie

Esvikens historie er spennende å lese. Esviken (også Esvika, tidligere Esvigen) er en fredet lystbolig og tidligere landbrukseiendom i Konglungveien 117 i Asker, mellom Vettre og Konglungen. Huset har en dam og en vakker hage rundt seg.
Ned fra huset går en gresslette til sjøkanten, hvor det er brygge og badehus.
Kyststien går rett forbi huset.

Her kan du lese litt om Esvikens historie

Esviken tilhørte frem til 1999 familiekretsen Schou, Westye Egeberg, Wedel-Jarlsberg og Paus, som alle var etterkommere etter industrimannen Halvor Schou.

Schou kjøpte Løkenes gård med over 1 000 mål i slutten av 1860-årene, og fikk bygget sommerboligen Esviken i nygotisk sveitserstil på eiendommen i 1872 etter tegninger av Wilhelm von Hanno. Datteren Birgitte Halvordine Schou (f. 1857) var gift med industrimannen Einar Westye Egeberg, og de overtok Esvigen og rundt 400 mål av eiendommen.

Sommerbolig

Deres datter Hermine (1881–1974) ble i 1901 gift med Peder Anker Wedel-Jarlsberg, og de overtok Esvigen formelt først i 1930, men i realiteten mange år tidligere. Deres eldste sønn Herman Wedel-Jarlsberg, som senere overtok som stamhusbesitter på Jarlsberg, ble født på Esvigen i 1902. Hermine og Peder brukte Esvigen som sommerbolig, og utvidet hageanlegget betydelig. Peder Anker Wedel-Jarlsberg var knyttet til hoffet som bl.a. kongens adjutant, kammerherre og hoffsjef i flere tiår, og kong Haakon og dronning Maud var derfor på besøk der en rekke ganger.

Vannliljedammen

I 1960 ble eiendommen overtatt av datteren Hedevig (1913–96) og svigersønnen Per Paus (1910–86), som var barnebarn av Birgitte Halvordine Schou (1857-1930), se Schou). Ekteparet Paus la ned et stort arbeid i driften av eiendommen, og hugget ut en del av skogen, anla vannliljedam syd for hovedhuset og boret etter vann.

Etter Hedevigs død i 1996 overtok barna Cornelia, Christopher og Peder Paus, som solgte eiendommen til Asker kommune i 1999. Huset og hagen ble fredet av Riksantikvaren i 2006.

Esvikas venner

En egen venneforening Esvikens venner arbeider for å skape interesse for de kulturelle verdiene i Esviken.
Esvikas venner kan kontaktes på mail: venner@esvika.no

Esviken er et kulturminne og har nummer 107057 i Riksantikvarens kulturminnebase.

I 2011 startet kommunen omfattende restaureringsarbeid på huset. Festus Event AS i samarbeid med Thon Hotel Vettre driver utleie av denne flotte perlen. Huset benyttes til arrangement for bedrifter, private, lokale lag og foreninger i tillegg til noen faste åpne arrangement i løpet av sesongen som er fra mai til oktober.

Les mer om Festus Event
Kontakt Esviken